Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Nastavení a správa uživatelů

Heslo

Tato položka menu vám umožňuje změnit si své vlastní heslo. Své heslo si může změnit kterýkoli uživatel (spravce navíc může změnit heslo kterémukoli pracovníkovi svého pracoviště, viz dále). Uživatel spravce, který pro první přihlášení dostane heslo přidělené od SEKKu, by si měl heslo změnit v každém případě.

Cibule neakceptuje triviální hesla typu 1234, abcd apod. Heslo musí splňovat následující pravidla:

V heslech můžete používat i jiné/speciální znaky (např. & @ < > [ ] ( ) * - + /), avšak nepoužívejte písmena s diakritikou. Heslo si dobře zapamatujte - neexistuje cesta, jak ztracené nebo zapomenuté heslo znovu zjistit. Pokud své heslo zapomene spravce, musí kontaktovat SEKK a bude mu znovu nastaveno generické heslo, které nalezne vytisknuté v průvodním listu. Zapomene-li heslo jiný pracovník, obrátí se na svého spravce, který mu heslo změní (v tomto případě nekontaktujte SEKK).

Osobní údaje

Uvedení osobních údajů (jméno, e-mail, telefon) není povinné, avšak jejich vyplnění vám doporučujeme ze 2 důvodů:

  1. Cibule zobrazí po přihlášení (v pravém horním rohu) vaše skutečné jméno a nejenom přihlašovací jméno.
  2. Pokud by došlo k nějakým naprosto neočekávaným událostem a potřebovali bychom se s vámi spojit, použijeme vámi zadané kontaktní údaje.

Nemusíte se obávat, že bychom vámi uvedené informace zneužili.

Pracovníci

Položka Pracovníci se v menu objeví pouze v případě, že je k Cibuli přihlášen uživatel spravce.

Pokud se na vašem pracovišti zabývá zadáváním výsledků do Cibule jediný pracovník, může klidně zůstat u toho, že s Cibulí bude komunikovat jako spravce. Musí si ale změnit heslo (generické heslo není možné používat pro rutinní práci) a případně doplnil osobní údaje.

V případě větších pracovišť však může být užitečná jistá "dělba práce". Můžete například chtít do Cibule přidat další pracovníky takto:

Poznámka: Cykly jsou rozděleny do skupin podle oborů stejně jako v Plánu EHK.

Tuto úlohu snadno vyřešíte tak, že do seznamu pracovníků přidáte výše uvedené nové pracovníky a vybavíte je příslušnými oprávněními.
Jako přihlašovací jméno můžete zadat libovolný řetězec (alespoň 3 znaky). Příslušný pracovník bude muset zadávat své přihlašovací jméno přesně tak, jak mu je spravce přidělí (musí se dodržovat velikost písmen).
Cibule vám však neumožní zadat 2 pracovníky, jejichž přihlašovací jména by se lišila pouze velikostí písmen (např. Jana a jana). Ani v přihlašovacích jménech nedoporučujeme používat znaky s diakritikou, zakázáno to však není.
Přihlašovací jméno uživatele není možné dodatečně měnit (nemůže je měnit ani spravce). Pokud potřebujete některému pracovníkovi změnit přihlašovací jméno, musíte ho smazat a vytvořit znovu.
 

Uživatel spravce má zcela výsadní postavení, které spočívá v následujících vlastnostech:


Závěrem upozorňujeme, že uživatel spravce nemá nic společného se jménem pracovníka, které se tiskne ve zprávách EHK (osvědčení o účasti atd.). Může, ale nemusí se jednat o stejnou osobu.

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.