Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Nastavení

Adresa

Tato položka menu umožňuje prohlížet kontaktní údaje pracoviště účastníka. SEKK eviduje pro každého účastníka maximálně 3 adresy:

Účastník si údaje z databáze SEKK může prohlédnout a pokud některý údaj vyžaduje aktualizaci, může do SEKKu zaslat svůj požadavek na změnu. Účastníci nejsou oprávněni měnit údaje v databázi přímo. Místo toho zasílají SEKKu požadavky, které SEKK přezkoumá a následně zpracuje (např. upraví data v databázi).
Pokud některý účastník spravuje adresy více pracovišť (např. detašovaná pracoviště), může požádat SEKK (e-mailem), aby jej ustanovil správcem skupiny pracovišť. Potom může kontrolovat adresy všech členů své skupiny a může do SEKKu odesílat požadavky na jejich změny.
Adresy A2 a A3 mohou vzájemně sdílet různí účastníci - sdílení adres řídí SEKK.

Pracovníci

Zobrazí se tabulka se seznamem pracovníků, která obsahuje:

Každý řádek tabulky obsahuje následující tlačítka:


Pracovník spravce má navíc v záhlaví tabulky k dispozici tlačítko Nový záznam, které slouží k přidávání nového pracovníka.

Pokud se na vašem pracovišti zabývá zadáváním výsledků do Cibule jediný pracovník, může klidně zůstat u toho, že s Cibulí bude komunikovat jako spravce. Musí si jen změnit heslo (generické heslo není možné používat pro rutinní práci) a nastavit osobní údaje.

V případě větších pracovišť však může být užitečná jistá "dělba práce". Můžete například chtít do Cibule přidat další pracovníky takto:

Poznámka: Rozdělení programů EHK do skupin naleznete v Plánu EHK.

Tuto úlohu snadno vyřešíte tak, že do seznamu pracovníků přidáte výše uvedené nové pracovníky a vybavíte je příslušnými oprávněními.
Jako přihlašovací jméno můžete zadat libovolný řetězec (alespoň 3 znaky). Nelze ale zadat 2 pracovníky, jejichž přihlašovací jména se liší pouze velikostí písmen (např. Jana a jana).
Přihlašovací jméno uživatele není možné změnit (nemůže je změnit ani spravce). Pokud potřebujete některému pracovníkovi změnit přihlašovací jméno, musíte ho smazat a vytvořit znovu.
 

Jak plyne z předchozího textu, pracovník spravceprivilegované postavení. To znamená, že:


Závěrem upozorňujeme, že pracovník spravce nemá nic společného se jménem pracovníka, které se tiskne ve zprávách EHK (osvědčení o účasti atd.). Může, ale nemusí se jednat o stejnou osobu.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.