Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Nástěnka

Účel

Nástěnka je modul, který slouží ke zveřejnění nabídek/poptávek na dvoustranná porovnání výsledků laboratorních vyšetření (zkoušek). Tento nástroj by měl pomáhat při hledání pracoviště pro vzájemné porovnání v případech, kdy pro danou zkoušku není k dispozici vhodný program EHK.

Přístup na nástěnku

Jde o doplňkovou službu poskytovanou zdarma aktivním účastníkům EHK (tj. těm, kteří se v aktuálním roce účastní EHK společnosti SEKK) z ČR a SR. Nejedná se tedy o veřejně dostupnou službu, kterou může využívat kdokoli a kdykoli - k dispozici je jen pro výše uvedená pracoviště.
Pracovník (přihlášený do Cibule), který chce s nástěnkou pracovat, musí být v Cibuli úplně identifikován - to znamená, že v menu Nastavení - Osobní údaje musí zadat své křestní jméno, příjmení, e-mail a telefon.

Metoda

Nástěnka je realizována formou tabulky, kterou si mohou účastníci prohlížet a do které mohou rovněž přidávat položky (řádky, záznamy) a existující položky upravovat.
Popis menu:

Obsah nástěnky

Systém je velice liberální a účastníky nijak neomezuje v tom, jaké informace zveřejní - nástěnka není moderována nebo dokonce cenzurována. Rovněž počet položek, které na nástěnku umístí jednotlivé pracoviště, není omezen. Pokud by ve výjimečném případě někdo umístil na nástěnku položku s nepřijatelným obsahem (např. by si na její obsah někdo stěžoval nebo by její obsah naprosto nesouvisel s účelem nástěnky), pak bude společnost SEKK kontaktovat autora položky ve snaze obsah korigovat. Pro případ, že by taková snaha byla marná, vyhrazuje si společnost SEKK právo příslušnou položku smazat a v extrémním případě zablokovat přístup na nástěnku pro konkrétní pracoviště.

Jaké informace se zveřejňují

Pokud si nástěnku pouze prohlížíte (včetně detailů), žádné informace o vás se nikde nezveřejňují (prohlížení je anonymní).

Jestliže na nástěnku umístíte nějakou položku, získá účastník, který klepne na tlačítko Zobrazit detail následující informace:

Výše v odstavci "Přístup na nástěnku" zmíněný telefon pracovníka se nezveřejňuje - slouží pro případné kontaktování pracovníka společností SEKK.

Odpovědnost

Společnost SEKK nenese žádnou odpovědnost ani za obsah jednotlivých položek nástěnky, ani za činnosti či výsledky, které přinese spolupráce navázaná prostřednictvím nástěnky. Za obsah jednotlivých položek nástěnky odpovídají jejich autoři (pracovníci, kteří je do systému vložili nebo je upravili). Autorem položky je vždy ten pracovník, který ji editoval jako poslední (ať již pracovník vytvoří a uloží novou položku, nebo upraví a uloží již existující položku, stává se automaticky jejím autorem - přebírá její "vlastnictví").
Společnost SEKK poskytne uživatelům pomoc v případě problémů technického charakteru (např. v případě, že se e-mail autora některé položky jeví nedostupný). V takových případech nás laskavě kontaktujte.

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.