Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Nový účastník

Tato položka menu slouží k odeslání požadavku na zařazení nového účastníka do EHK.
Funkce provede uživatele v několika krocích vytvořením požadavku a po jeho potvrzení odešle požadavek do SEKKu.
Chování této funkce mírně závisí na tom, zda ji spustí nepřihlášený nebo přihlášený uživatel.

Nepřihlášený uživatel musí vyplnit všechny požadované údaje (je to úplně nový účastník).
Přihlášený uživatel má formulář s údaji o novém účastníkovi vyplněný svými vlastními identifikačními údaji a jen upraví to, co je třeba (předpokládá se, že přihlášený účastník chce do EHK zařadit další část svého pracoviště a že řada identifikačních údajů se bude shodovat).

SEKK požadavek přezkoumá a pokud splňuje požadavky, kladené na účastníky EHK, zřídí novému účastníkovi účet v aplikaci Cibule a zašle mu přihlašovací údaje.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.