Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Objednávky

Služby

Zde může účastník prohlížet svou objednávku a vytvářet požadavky na změny v objednávce.
Způsob objednávání služeb je popsán v dokumentu Plán EHK a je naprosto nezbytné se s tímto dokumentem seznámit dříve, než začnete zadávat požadavek.
Aktivní rok určuje, na jaký rok si budete služby EHK objednávat (vždy se ujistěte, že si služby objednáváte na správný rok).

 
Jestliže si přejete některý cyklus objednat, zapište do sloupce Sada jedničku (dostanete cyklus s jednou sadou vzorků). Objednáním sady vzorků si účastník automaticky objednává příslušný cyklus. Jestliže chcete více sad, zapište požadovaný počet.
Sloupec V+ nechte prázdný, když si nechcete objednat žádné vyhodnocení navíc, nebo do něj zapište požadovaný počet V+.

Příklad:
objednávka
V tomto příkladu si účastník objednal:
Cyklus AM1 a pro něj jednu sadu vzorků a
cyklus AM2 a pro něj dvě sady vzorků a dvě vyhodnocení navíc.

 
V Cibuli zadáváte objednávku jako požadavek na služby, který pracovníci SEKK následně vyřídí.
Požadavek lze zadat nejpozději 3 týdny před začátkem příslušného cyklu.
Čtěte pokyny na monitoru, Cibule vás vytvořením požadavku v několika krocích provede.

Jestliže si objednáváte služby na rok, ve kterém ještě žádnou objednávku nemáte, a v předchozím roce jste nějaké služby měli objednané, Cibule vaši objednávku z minulého roku opíše do nového roku a takto předtištěné údaje můžete libovolně upravit.

Zadávání požadavku na služby můžete ukončit dvěma způsoby:

Faktury

Tabulka zobrazuje seznam účetních dokladů účastníka (správce skupiny vidí doklady všech členů skupiny). Jestliže je doklad k dispozici ve formátu PDF, může si jej účastník stáhnout.

Listiny

Tabulka zobrazuje seznam listin účastníka a zákazníka (správce skupiny vidí doklady všech členů skupiny). Dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.