Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Otázky a odpovědi

Jak poznám, že výsledky, které jsem do Cibule zadal, jsou v ní skutečně uloženy?

O tom, že výsledky, které jste zadali, jsou v aplikaci Cibule skutečně uloženy, se můžete přesvědčit tím, že v aplikaci Cibule zvolíte v menu Výsledky EHK - Prohlížení a podíváte se na výsledky cyklu, který vás zajímá. Právě z tohoto místa si také tisknete (na papír nebo do PDF) archivní kopie výsledků, což byste měli provést vždy po dokončení zadání výsledků cyklu.

Jak poznám, že výsledky, které jsem do Cibule zadal, došly do SEKKu?

Uložením zadaných údajů v aplikaci Cibule je proces "odeslání výsledků do SEKKu" ukončen. Ověřit to, že údaje jsou v Cibuli skutečně uloženy, lze tak, jak je popsáno v odpovědi na předchozí otázku.

Mají přednost výsledky na papíře nebo výsledky zaslané elektronicky (zadané do Cibule)?

Pokud své výsledky zadáte do Cibule a zároveň nám je zašlete poštou na papíře, mají vždy absolutní přednost data v Cibuli. Bylo by tedy zásadní chybou zadat výsledky do Cibule "jen tak na zkoušku, třeba neúplně" a ty "opravdu správné" odeslat na papíře. Pokud účastník zadá cokoli do Cibule, pak jeho průvodní list zcela ignorujeme! Jakmile pro daný cyklus zadáte cokoli do Cibule, vyřazujete vše, co jste pro daný cyklus uvedli v průvodním listu, ze hry!

Mají vyšší prioritu výsledky, které zadal uživatel spravce?

V Cibuli vždy "zůstanou" ty výsledky, které byly zadány (opraveny, smazány) jako poslední.
Je-li v aplikaci definován jediný uživatel (spravce), je vše zcela jasné - to, co je zadané jako poslední, platí.
Je-li uživatelů více, nezáleží na tom, kdo výsledky zadal, ale kdy je zadal. Pokud tedy např. spravce zadá výsledky a jiný pracovník je později upraví nebo smaže, platí tato poslední provedená úprava.

Co by se stalo v případě nějakého fatálního technického selhání (např. výpadek Cibule se ztrátou dat)?

Právě pro případ nepředvídatelných událostí je třeba, aby si uživatel své výsledky poté, co je zadá do Cibule, vytiskl (nezáleží na tom, zda na papír nebo třeba do PDF). V případě absolutní nouze (nebo sporu) bychom uživatele požádali, aby nám zaslali tyto své výtisky pro další zpracování.

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.