Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Technické požadavky

Počítač

Cibule neklade na počítač uživatele žádné zvláštní požadavky. Cibule do vašeho počítače nenahrává žádné programy, pluginy, skripty, ActiveX komponenty apod.

Prohlížeč (browser)

Doporučuje vždy používat aktuální verzi prohlížeče. Pro práci s aplikací Cibule musí prohlížeč splňovat 2 základní podmínky:

Pokud nejsou splněny obě tyto podmínky, nezobrazí Cibule položku menu pro přihlášení uživatele.

Cibule byla testována na posledních verzích běžně dostupných prohlížečů (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome). Protože je ale množství kombinací operačních systémů, prohlížečů, různých plug-inů, antivirových, antispywarových a jiných bezpečnostních programů obrovské, budeme vám vděčni, pokud nás upozorníte na atypické chování Cibule v určité konkrétní situaci.
Problémy zastaralých prohlížečů však nebudou řešeny.

Připojení k internetu

Cibule nevykonává mezi uživatelem a serverem žádné mimořádně objemné datové přenosy. Přesto vám nedoporučujeme provozovat tuto aplikaci na velmi pomalém připojení (např. vytáčené připojení), protože vaše práce by se snadno zvrtla v utrpení.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.