Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Automatická kontrola zadaných dat

Cibule po uložení údajú provede jejich formální kontrolu a případné chyby a upozornění ihned zobrazí.
Kromě toho je v seznamu cyklů pro zadávání k dispozici tlačítko Formální kontrola. Slouží k provedení kontroly všech dat zadaných pro daný cyklus. Použití tohoto tlačítka přináší uživateli několik výhod:

Proto doporučujeme použití tlačítka Formální kontrola vždy po dokončení zadávání všech výsledků daného cyklu.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.