Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Kontrola zadaných dat

Cibule vždy poté, co uložíte údaje zadané pro jednu zkoušku, provede jejich formální kontrolu a případná upozornění ihned zobrazí.
Kromě toho je v seznamu cyklů pro zadávání k dispozici tlačítko Formální kontrola. Slouží k provedení kontroly všech dat zadaných pro daný cyklus. Použití tohoto tlačítka přináší uživateli několik výhod:

Proto doporučujeme použití tohoto tlačítka vždy po dokončení zadávání všech výsledků daného cyklu.

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.