Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Kvalitativní výsledky

Poznámka: Semikvantitativní výsledky se zadávají stejně jako kvalitativní.

Kvalitativní výsledky zadáváte vždy výběrem ze seznamu, který vám nabídne Cibule. Tento seznam není možné doplňovat ani měnit. Pokud vám tedy Cibule například nabídne tyto možnosti:

Neuvedeno
Negativní
Neprůkazný výsledek (hraniční)
Pozitivní

a vy ponecháte výsledek "Neuvedeno" a do poznámky k cyklu napíšete, že váš výsledek pro zkoušku X a vzorek Y byl "Silně pozitivní", nebude na poznámku brán zřetel a bude zpracován výsledek "Neuvedeno".

Prosíme nepleťte si pojmy Neuvedeno a Negativní! Pokud zadáte jako výsledek Neuvedeno, znamená to "výsledek jsme neurčili; průkaz jsme neprovedli; výsledek nemáme k dispozici apod.". Naopak výsledek Negativní znamená "zkoušku jsme provedli s výsledkem negativní". Pokud tedy provedete danou zkoušku s výsledkem negativní, je zásadní chybou ponechat v poli pro výsledek zápis Neuvedeno - musíte explicitně uvést Negativní!

Je obvyklé, že pro jednu zkoušku a jeden vzorek uvádíte jeden kvalitativní výsledek (neboli kvalitativní výsledek má jednu položku). Nejsou však vzácné ani situace, kde pro jedinou zkoušku a vzorek můžete uvést několik položek kvalitativního výsledku. Uveďme několik příkladů:

Ve výše uvedených případech postupujte tak, že využijete (vyberete) jen ty položky, které potřebujete, a ve zbylých ponecháte text "Neuvedeno".
 
Příklad: Pokud v daném vzorku močového konkrementu prokážete pouze Struvit, musíte zvolit jednotlivé položky kvalitativního výsledku tak, jak ukazuje následující obrázek:

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.