Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Kvalitativní výsledky

Cibule pracuje se semikvantitativními výsledky stejně jako s kvalitativními.

Kvalitativní výsledky zadáváte vždy výběrem ze seznamu, který vám nabídne Cibule. Tento seznam není možné doplňovat ani měnit. Pokud vám tedy Cibule například nabídne tyto možnosti:

Neuvedeno
Negativní
Neprůkazný výsledek (hraniční)
Pozitivní

a vy ponecháte výsledek "Neuvedeno" a do poznámky k cyklu napíšete, že váš výsledek pro zkoušku X a vzorek Y byl "Silně pozitivní", nebude na poznámku brán zřetel a bude zpracován výsledek "Neuvedeno".

Prosíme nepleťte si pojmy Neuvedeno a Negativní! Pokud zadáte jako výsledek Neuvedeno, znamená to "výsledek jsme neurčili; průkaz jsme neprovedli; výsledek nemáme k dispozici". Naopak výsledek Negativní znamená "zkoušku jsme provedli s výsledkem negativní". Pokud tedy provedete danou zkoušku s výsledkem negativní, je zásadní chybou ponechat v poli pro výsledek zápis Neuvedeno - musíte explicitně uvést Negativní!

Pro jednu zkoušku a jeden vzorek se zpravidla uvádí jeden kvalitativní výsledek (neboli kvalitativní výsledek má jednu položku). U některých zkoušek ale můžete uvést několik položek kvalitativního výsledku. Zde je několik příkladů:

Ve výše uvedených případech postupujte tak, že využijete (vyberete) jen ty položky, které potřebujete, a ve zbylých ponecháte text "Neuvedeno".
 
Příklad: Pokud ve vzorku prokážete pouze lambda-free, musíte jednotlivé položky kvalitativního výsledku uvést tak, jak ukazuje následující obrázek:

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.