Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Kvantitativní výsledky

Výsledky

Vždy respektujte předtištěné jednotky!
Pokud byste např. výsledky uvedli v jiných jednotkách a tuto skutečnost popsali v poznámce k cyklu, nebude na poznámku brán zřetel a výsledky nebudou přepočteny. V naprosto ojedinělých případech (např. studie) můžete zadávat i jednotku, ve které je váš výsledek uveden. Standardem je však stav, kde je jednotka pevně dána.
Pokud nemáte nějaký opravdu závažný důvod k jinému postupu, uvádějte výsledky vždy na 3 platné číslice.

V polích, ve kterých zadáváte kvantitativní výsledky, jsou povoleny následující znaky:

Pokud výsledek nemůžete uvést (např. porucha přístroje, rozbití vzorku), uveďte -1.

Pokud výsledek leží mimo měřicí rozsah vašeho měřicího systému, postupujte takto:

Uvádění výsledků v čase přechodného souběhu dvou modifikací reagencií jednoho výrobce pro měření stejného analytu
Pokud máte od výrobce své soupravy informaci o tom, že právě probíhá obměna soupravy (nová generace, reasignace, restandardizace, rekalibrace apod.) takže v době realizace cyklu EHK jsou v laboratořích současně používány různé modifikace soupravy, které mohou poskytovat rozdílné výsledky, upřesněte v poznámce k cyklu, kterou modifikaci soupravy jste pro získání výsledků konkrétní zkoušky použili (stručně volným textem ve formátu: zkouška, výrobce soupravy a popis použité modifikace).

Vyvarujte se:

Cibule po odeslání formuláře zběžně kontroluje zadané výsledky. Pokud je výsledek nečekaný (např. zadáte koncentraci Na v krevním séru 12 mmol/l), Cibule vás upozorní, ale výsledek přijme. Případná korekce výsledku je na účastníkovi.

Nejistoty

V některých programech EHK můžete pro jednotlivé výsledky zadat i jejich nejistoty. Pro zadávání nejistot platí stejná pravidla jako pro výsledky. Cibule neakceptuje nulové nejistoty.
Nejistoty uvádějte pouze na 2 platné číslice (větší počet číslic nemá praktický význam).
Pokud nejistoty zadáváte, zadejte je vždy pro všechny výsledky.
Cibule vám vždy sdělí, jakou nejistotu a v jaké jednotce máte uvést - standardně se jedná o rozšířenou (k = 2) kombinovanou nejistotu (Uc) udanou v %.

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.