Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Kvantitativní výsledky

Výsledky

Při zápisu výsledků respektujte tato pravidla:

Cibule po odeslání formuláře kontroluje zadané výsledky. Pokud je výsledek nečekaný (např. zadáte koncentraci Na v krevním séru 12 mmol/L), Cibule vás upozorní, ale výsledek přijme. Případná korekce výsledku je na účastníkovi.

Pokud výsledek nelze uvést (např. rozbití vzorku), uveďte -1.

Pokud výsledek leží mimo měřicí rozsah vašeho měřicího systému, postupujte takto:

Postup pro případ vysoké koncentrace analytu
Jestliže koncentrace některého analytu leží nad horní hranicí měřicího rozsahu vašeho měřicího systému, vydejte výsledek měření ředěného vzorku pouze tehdy, jestliže ředící postup aplikujete běžně i při měření pacientských vzorků. Jestliže ale při měření pacientských vzorků ředění nepoužíváte, pak vzorek neřeďte a jako výsledek uveďte horní hranici svého měřicího rozsahu (viz výše).
Uvádění výsledků v čase přechodného souběhu dvou modifikací reagencií jednoho výrobce pro měření stejného analytu
Pokud máte od výrobce své soupravy informaci o tom, že právě probíhá obměna soupravy (nová generace, reasignace, restandardizace, rekalibrace apod.) takže v době realizace cyklu EHK jsou v laboratořích současně používány různé modifikace soupravy, které mohou poskytovat rozdílné výsledky, upřesněte v poznámce k cyklu, kterou modifikaci soupravy jste pro získání výsledků konkrétní zkoušky použili (stručně volným textem ve formátu: zkouška, výrobce soupravy a popis použité modifikace).

Nejistoty

U některých zkoušek můžete pro jednotlivé výsledky zadat i jejich nejistoty. Při zápisu nejistot respektujte tato pravidla:

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.