Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Prohlížení a tisk výsledků

Položka menu Výsledky EHK - Prohlížení vás přesune do seznamu všech cyklů EHK, pro které jsou v aktivním roce zadané nějaké výsledky (bez ohledu na to, zda daný cyklus ještě běží nebo již skončil). Pro prohlížení výsledků nepotřebuje uživatel žádná speciální oprávnění (výsledky může prohlížet kterýkoli pracovník daného pracoviště, který má přístup do Cibule). Výběrem cyklu EHK zobrazíte odpovídající výsledky včetně poznámky k cyklu.
Základní informace, týkající se zkoušky (kódy M, R, P, K, S), jsou uvedeny číselným kódem (z důvodu přehlednosti). Pokud na některém kódu zastavíte ukazatel myši, zobrazí se text s vysvětlením, co daný kód znamená.

Tisk výsledků proveďte standardními prostředky (tzn. volbou položky Tisk v menu svého prohlížeče) a vytištěnou stránku uchovejte! V případě jakýchkoli neočekávaných problémů se bude jednat o doklad prokazující, kdy a jaké výsledky jste do Cibule řádně zadali.

Netiskněte výsledky v průběhu jejich zadávání! Výsledky daného cyklu vždy nejprve zadejte, pak přejděte do menu Výsledky EHK - Prohlížení, zde zvolte příslušný cyklus EHK a výsledky si vytiskněte.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.