Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Základní informace o zkoušce

Až na velice řídké výjimky požaduje Cibule kromě zadání výsledků také zadání základních informací o zkoušce jako celku. V následujícím seznamu je uveden výčet možných základních informací - naštěstí se však nesetkáte s žádným cyklem EHK, ve kterém byste museli uvádět všechny tyto údaje - vždy se jedná o nějakou podmnožinu tohoto seznamu:

*) Pokud některý seznam (číselník výrobců, systémů, ...) neobsahuje položku, kterou byste potřebovali, tak v nabízeném seznamu zvolte položku "Jiný ..." (např. Jiný princip měření, Jiný výrobce, Jiný systém, ...) a v poznámce k cyklu příslušný údaj specifikujte (např. popište použitý princip měření, uveďte název výrobce, uveďte název měřicího systému, ...). Je-li daný údaj zařazen mezi KZI (viz níže), pak je uvedení poznámky s popisem povinné!


Upozorňujeme, že uvedení (vyplnění) všech požadovaných údajů (tedy nejenom výsledků, ale též základních informací o zkoušce dle seznamu výše) je naprosto nezbytné!


Klíčové základní informace (KZI)
Některé základní informace mohou být označeny jako klíčové. To znamená, že výsledky zkoušky, u které příslušné klíčové informace nejsou zadány, nejsou přijaty a zpracovány. Pokud jsou klíčové základní informace v daném cyklu pro některé zkoušky definovány, je to vždy uvedeno v dokumentaci k danému cyklu.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.