Virtuální mikroskopie

Tato aplikace slouží pro přístup k obrázkům virtuální mikroskopie.
V menu vlevo zvolte, co si přejete prohlížet (položky edukačního charakteru jsou v menu zobrazeny trvale, zatímco z cyklů EHK jsou v menu k dispozici jen ty, které aktuálně běží).

Virtual microscopy

This application is used to access virtual microscopy images.
Please choose what you want to view in the menu on the left (the items of an educational character are displayed permanently, while only those EQA rounds are visible that are currently running).