Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Výsledky EHK

Obecná pravidla

Výsledky zadávají sami uživatelé - účastníci EHK. Výsledky lze pro příslušný cyklus EHK zadávat v době jeho konání (tj. od okamžiku rozeslání vzorků do stop termínu). V tomto časovém intervalu můžete výsledky zadávat kdykoli, můžete se k již zadaným výsledkům vracet a zkontrolovat si je (nebo opravit) a to až do půlnoci v den stop termínu.

Pokud v menu zvolíte Výsledky EHK - Zadávání, nabídne vám Cibule seznam cyklů EHK, které právě běží a do kterých jste přihlášeni. Tabulka s výpisem cyklů obsahuje i sloupec Poznámka, který je za normálních okolností prázdný. Pokud však pro zadávání výsledků daného cyklu např. nemáte potřebná oprávnění, objeví se tato informace v poznámce.
 
Speciální případ nastane, když pro daný cyklus EHK nezadáte žádné výsledky a uplyne stop termín. V takovém případě uvidíte i tento cyklus v seznamu těch, pro které můžete zadat výsledky. Je však červeně podbarven a v poznámce je uvedeno, že je po stop termínu a výsledky lze zadat, ale platí standardní pravidla (dostanete vyhodnocení, ale nedostanete osvědčení o účasti).
Možnost zadávat výsledky se zcela uzavře v okamžiku, kdy SEKK začne výsledky cyklu zpracovávat (obvykle několik dnů po stop termínu).
 

Výběrem konkrétního cyklu EHK přejdete na seznam zkoušek (vždy jsou zobrazeny všechny zkoušky, jejichž výsledky můžete v rámci vybraného cyklu zadávat). Pokud jste již zadali nějaké údaje, jsou na obrazovce uvedeny.
Pokud nějakou zkoušku neprovádíte, nevšímejte si jí - tj. nevstupujte do ní a nezadávejte pro ni žádné údaje! Pokud zadáte výsledky pro nějakou zkoušku omylem, můžete výsledky kompletně vymazat ve formuláři pro zadávání výsledků zaškrtnutím políčka Smazat zkoušku.
Na konci seznamu zkoušek je umístěn odkaz pro zadání poznámky k cyklu jako celku.
 

Výsledky můžete zadávat dvěma způsoby:

 • Základní informace pro jednu zkoušku a její výsledky ve všech vzorcích
  (pomocí tlačítka Změnit umístěného na levé straně řádku).
 • Základní informace o všech zkouškách a jejich výsledky v jednom vzorku
  (pomocí tlačítka Změnit umístěného v záhlaví sloupce).

Metody zadávání dat jsou vzájemně zaměnitelné, můžete zvolit kteroukoli z nich a můžete je střídat.
Při zadávání výsledků nezapomeňte, že na další pole můžete přejít pomocí klávesy Tab (zrychlíte tím práci, není třeba myš).
Poslední navštívený prvek (řádek nebo záhlaví sloupce) je po návratu na seznam zkoušek červeně ohraničen.

Tip
V seznamu zkoušek si můžete zobrazit význam čísel ve sloupcích M, R, P, K, S tím, že na číslo umístíte kurzor myši a chvilku vyčkáte (viz obrázek vpravo).

 

Výsledky Cibule přiřazuje jednotlivému účastníkovi, který je identifikován kódem účastníka. Je lhostejné, který konkrétní pracovník (pokud jich je v Cibuli pro dané pracoviště definováno více) výsledky zadal - výsledky jsou vždy přiřazeny příslušnému účastníkovi.
Pokud výsledek jedné zkoušky zadá postupně několik pracovníků (nebo jej zadá jeden pracovník několikrát) zůstane v systému uložen jako platný ten výsledek, který byl zadán jako poslední (tedy ten nejčerstvější).
Zadávání výsledků pro každou zkoušku je obecně rozděleno na 2 části:

 1. Základní informace - týkající se zkoušky (bez ohledu na vzorky) viz kapitola Základní informace o zkoušce
 2. Výsledky pro jednotlivé vzorky. Podle toho, kolik je v daném cyklu vzorků v jednotlivých sadách, vám Cibule nabídne zadávání výsledků (kvantitativních (případně včetně nejistot) a/nebo kvalitativních).
  • Informace o zadávání kvantitativních výsledků naleznete v kapitole Kvantitativní výsledky.
  • Informace o zadávání kvalitativních výsledků naleznete v kapitole Kvalitativní výsledky.
  • Se semikvantitativními výsledky pracuje Cibule stejně jako s kvalitativními.

Z výše uvedeného plyne, že všechny výsledky jedné zkoušky (tj. výsledky dané zkoušky ve všech vzorcích) je nutné získat jedním postupem. Není tedy možné, abyste např. v cyklu Analýza moče testovacími proužky získali výsledek pro vzorek A pomocí readeru (reflektančně) a pro vzorek B pomocí vizuálního hodnocení zbarvení proužku.
Upozorňujeme, že uvedení (vyplnění) všech požadovaných údajů (tedy nejenom výsledků, ale též základních informací o zkoušce) je nutné!
Pokud omylem zapíšete výsledky zkoušky, kterou vůbec neprovádíte, musíte její výsledky vymazat (slouží k tomu zaškrtávací políčko ve formuláři). Vymazány jsou vždy výsledky zkoušky jako celku (tj. základní informace o zkoušce a její výsledky u všech vzorků). Pokud byste takovéto omylem zadané výsledky nechali v Cibuli (nevymazali je), budou normálně hodnoceny!

Návod k uvádění výsledků v čase přechodného souběhu dvou modifikací reagencií jednoho výrobce pro měření stejného analytu
Pokud máte od výrobce své soupravy informaci o tom, že právě probíhá obměna soupravy (nová generace, reasignace, restandardizace, rekalibrace apod.) takže v době realizace cyklu EHK jsou v laboratořích současně používány různé modifikace soupravy, které mohou poskytovat rozdílné výsledky, upřesněte v poznámce k cyklu, kterou modifikaci soupravy jste pro získání výsledků konkrétní zkoušky použili (stručně volným textem ve formátu: zkouška, výrobce soupravy a popis použité modifikace).
 

Kromě výše uvedených informací můžete ke kterémukoli cyklu připojit poznámku (volný text). Poznámka je určena k tomu, abyste mohli doplnit podstatné informace týkající se provedených zkoušek. Jedná se zejména o tyto případy:

Je-li některý údaj uvedený v poznámce v rozporu se základními informacemi uvedenými u zkoušky, pak údaje uvedené v poznámce ignorujeme.
Příklad: Účastník mezi základními informacemi ke zkoušce uvede, že pracoval s kitem Thermo. V poznámce uvede "Použili jsme soupravu Siemens". Tato informace nebude nijak zohledněna, poznámka bude ignorována.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.