Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Mateřské a odvozené kódy (vyhodnocení navíc)

Tato kapitola se týká pouze účastníků, kteří si pro některý cyklus EHK objednali vyhodnocení navíc.

 
Princip

Jestliže si účastník pro daný cyklus objedná vyhodnocení navíc, znamená to, že může navíc zadat více sad výsledků (podle toho, kolik vyhodnocení navíc si objednal) a tyto výsledky budou odděleně vyhodnoceny. Pro zadávání těchto výsledků má účastník k dispozici tzv. odvozené kódy, které mají tvar:
mateřský kód + znaménko plus + pořadové číslo
Tyto odvozené kódy vznikají v Cibuli automaticky na základě toho, že si účastník objednal vyhodnocení navíc. Kód účastníka, který si objednal vyhodnocení navíc, se nazývá mateřský kód.

Příklad: Účastník s kódem A001 si pro cyklus KO4 objedná 2 vyhodnocení navíc. V době konání tohoto cyklu tedy bude moci zadat výsledky nejenom pro své (mateřské) pracoviště A001, ale ještě pro 2 další účastníky (odvozené kódy) A001+1 a A001+2. Všechny 3 takto zadané sady výsledků budou hodnoceny samostatně.

 
Kdy a jak odvozené kódy vznikají

Odvozený kód (kódy) Cibule založí automaticky v okamžiku, kdy začne první cyklus, pro který si mateřský kód objednal vyhodnocení navíc. Od tohoto okamžiku již odvozený kód existuje trvale. Cibule pro odvozený kód založí pouze uživatele spravce a přidělí mu generické heslo (viz kapitola Přihlášení, odhlášení a časové omezení přístupu).
Do odvozeného kódu nejsou zkopírováni žádní pracovníci z mateřského kódu (pokud tam nějací jsou definováni). Je plně na uživateli spravce zda a jak nastaví seznam pracovníků pro odvozený kód.
Jednou založený odvozený kód je následně používán ve všech cyklech, kde si mateřský kód objednal vyhodnocení navíc. Nevznikají tedy samostatné odvozené kódy zvlášť (ad hoc) pro každý cyklus, kde si mateřský kód objedná vyhodnocení navíc.

Příklad: Účastník s kódem A001 si objedná 2 vyhodnocení navíc pro cyklus AKS1 a 1 vyhodnocení navíc pro cyklus KD3. Cyklus AKS1 běží na jaře - na začátku tohoto cyklu Cibule pro mateřský kód A001 založí dva odvozené kódy A001+1 a A001+2. Na podzim, v cyklu KD3, již Cibule žádné nové odvozené kódy pro účastníka A001 nezaloží. Objednal si jedno vyhodnocení navíc, a proto výsledky pro toto vyhodnocení zadá pod kódem A001+1, který byl založen již na jaře v rámci cyklu AKS1 a v systému od té doby normálně existuje.

Jestliže spravce pro odvozený kód např. změní heslo, doplní seznam pracovníků, nastaví jejich práva atd., pak toto nastavení platí trvale pro všechna použití odvozeného kódu (v jakémkoli cyklu).

 
Zachází Cibule jinak s mateřskými/odvozenými kódy?

Cibule pracuje s mateřským i odvozeným kódem stejně, jako s kterýmkoli jiným kódem (účastníkem).
Jediná odlišnost spočívá v tom, že Cibule u mateřských i odvozených kódů při zadávání výsledků u všech zkoušek požaduje zadání identifikace měřicího systému (viz kapitola Základní informace o zkoušce).

 
Změní se v Cibuli nějak práce s mateřským kódem v cyklech, kde má objednaná vyhodnocení navíc?

Ne.
Nepatrná změna je jen ta, že když Cibule zjistí, že mateřský kód má pro daný cyklus objednána vyhodnocení navíc, upozorní jej při zadávání výsledků, že další výsledky může zadat ještě pro odvozené kódy a samozřejmě se musí zadávat identifikace měřicích systémů (viz předchozí odstavec).

 
Pravidla pro výsledky zadané pro mateřské a odvozené kódy

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.