Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Zpět na obsah

Přihlášení, odhlášení a časové omezení přístupu

Přihlášení

Pokud chcete s aplikací Cibule pracovat, musíte se nejprve přihlásit. V aplikaci Cibule je pro každého účastníka EHK implicitně zřízen uživatel spravce, kterému je přiděleno generické heslo. Údaje potřebné pro první přihlášení naleznete v průvodním listu, který dostáváte s cyklem EHK.
Generické heslo musíte změnit za své vlastní heslo! Generické heslo bude sice i nadále předtištěno v průvodních listech, které budete dostávat, ale už nepůjde (téměř) k ničemu použít (přesněji řečeno: jakmile generické heslo nahradíte svým vlastním heslem, ztrácí generické heslo pro mateřský kód účastníka význam a je užitečné jen pro odvozené kódy - viz kapitola Mateřské a odvozené kódy). Pokud své vlastní heslo zapomene uživatel spravce, nastavíme na základě vaší žádosti zpět jeho generické heslo.

Identifikace uživatele

Uživatel je v rámci Cibule identifikován 3 údaji:

Všechny výše uvedené údaje rozlišují velikost písmen! Pokud tedy do systému zadáte nového pracovníka Pavel, musí tento pracovník při přihlášení do pole pracovník napsat Pavel (s velkým P) - jakákoli jiná varianta bude odmítnuta. Stejná pravidla platí i pro zbylá pole přihlašovacího dialogu.

Další informace naleznete v kapitole Nastavení a správa uživatelů.

Odhlášení

Jakmile ukončíte práci s aplikací Cibule, odhlaste se. Nestačí jen přejít na jinou webovou stránku! Pokud se neodhlásíte a necháte spuštěný prohlížeč, může kdokoli v tomto prohlížeči pracovat s aplikací Cibule pod vaší identitou (stačí mu jen přejít na webovou stránku Cibule).
Pokud se přihlásíte do aplikace Cibule a pak přejdete na jinou stránku (např. www.sekk.cz) a pak se na web Cibule vrátíte, budete stále přihlášeni! Proto je nutné se po ukončení práce odhlásit.

Časové omezení přístupu

Maximální doba přihlášení v aplikaci Cibuli je omezena (po přihlášení je čas uveden na úvodní stránce). Je-li tento čas překročen, systém vás automaticky odhlásí. Je-li to nutné, můžete se zase znovu přihlásit a pokračovat v práci.

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.