Webová aplikace Cibule

Úvod

Cibule je webová aplikace, která slouží ke komunikaci s účastníky EHK.
Je naprosto nezbytné, abyste se před zahájením práce s aplikací Cibule seznámili:

Jazyk, kterým aplikace komunikuje s uživatelem, se nastavuje ve 2 krocích:

Proč Cibule?

Každá aplikace (počítačový program) se nějak jmenuje, a tahle se jmenuje Cibule. Zvolený název v sobě skrývá dvě důležité charakteristiky této aplikace:

  1. Obsahuje vrstvy, což by mělo vést k tomu, že se vám s ní bude snadno pracovat (nebudete obtěžováni a rozptylováni funkcemi, které v danou chvíli nepotřebujete).
  2. Podobně jako s cibulí není možné s touto aplikací pracovat příliš dlouho - doba souvislého přihlášení uživatele je časově omezena.

Věříme, že se vám bude s aplikací Cibule dobře pracovat.
 

Obsah

Obecné principy

Menu - před přihlášením

Menu - po přihlášení

Přílohy

Aplikace Cibule
© 2024 SEKK s.r.o.