Webová aplikace Cibule - uživatelská příručka

Proč Cibule?

Každá aplikace (počítačový program) se nějak jmenuje, a tahle se jmenuje Cibule. Zvolený název v sobě skrývá dvě důležité charakteristiky této aplikace:

 1. Obsahuje vrstvy, což by mělo vést k tomu, že se vám s ní bude snadno pracovat (nebudete obtěžováni a rozptylováni funkcemi, které v danou chvíli nepotřebujete).
 2. Podobně jako s cibulí není možné s touto aplikací pracovat příliš dlouho - doba souvislého přihlášení uživatele je časově omezena.

Věříme, že se vám bude s aplikací Cibule dobře pracovat.

Úvod

Cibule je webová aplikace, která slouží ke komunikaci s účastníky EHK, zejména k pořizování (zadávání) výsledků zkoušek provedených v rámci cyklů EHK. Výsledky zadávají sami uživatelé - účastníci EHK. Výsledky lze pro příslušný cyklus EHK zadávat v době jeho konání (tj. od okamžiku rozeslání vzorků do stop termínu). V tomto časovém intervalu můžete výsledky zadávat kdykoli, můžete se k již zadaným výsledkům vracet a zkontrolovat si je (nebo opravit) a to až do půlnoci v den stop termínu.
Doporučujeme vám, abyste se před zahájením práce s Cibulí seznámili s obsahem této nápovědy.
Pokud opravdu velmi spěcháte, přečtěte si alespoň odstavec Absolutní minimum - Cibule v kostce níže na této straně.
Jazyk, kterým aplikace komunikuje s uživatelem, se nastavuje ve 2 krocích:

Obsah

 1. Základní technické požadavky
 2. Bezpečnost a ochrana dat
 3. Přihlášení, odhlášení, časové omezení přístupu a zapomenuté heslo
 4. Zadávání výsledků zkoušek EHK - obecná pravidla
 5. Nastavení
 6. Požadavky
 7. Mateřské a odvozené kódy (vyhodnocení navíc)
 8. Nástěnka
 9. Filtrování a řazení tabulek
 10. Otázky a odpovědi
 11. Historie verzí Cibule

Absolutní minimum - Cibule v kostce

Tento odstavec je určen pro uživatele, jejichž čas je vzácný, a proto si nemohou přečíst celou tuto nápovědu (ač je velmi stručná). Naléhavě vám doporučujeme přečíst si a pochopit alespoň toto základní minimum.

Aplikace Cibule
© 2019 SEKK s.r.o.